październik 2023
NPWtŚrCzPtS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031



Panel administracyjny
Logowanie

Login:
Hasło:
Odwiedziny
Ogółem: 388456
Dzisiaj: 28
On-line: 2


 

KOMUNIKATY


KOMUNIKATY DLA RODZICÓW


Komunikat z dnia: 2022.08.26

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH

UWAGA RODZICE DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH!


Jeżeli chcą Państwo skorzystać z autobusu szkolnego:

01. września 2022 roku autobus

przywiezie dzieci do przedszkola na godzinę 9.00


Godziny odjazdu:

około 8.25 przystanek w Łojewie

około 8.30 przystanek w Karczynie

około 8.35 przystanek w Szarleju

Odwóz dzieci tego samego dnia około godziny 12.15


Komunikat z dnia: 2021.08.31

KOMUNIKAT

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych

wejścia i wyjścia grup przedszkolnych są różne.

Prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

HARMONOGRAM

wejść i wyjść dzieci zapisanych do przedszkola

na pobyt podstawowy (5 godzin)

GRUPA I BIEDRONKI 8.00-13.00

GRUPA II WIEWIÓRKI 8.15-13.15

GRUPA III PSZCZÓŁKI 7.45-12.45

GRUPA IV ŻABKI 8.15-13.15

GRUPA V MOTYLKI 7.45-12.45

GRUPA VI JEŻYKI 8.00-13.00


Godziny pracy przedszkola od 01.09.2021 roku 6.30-16.00


Komunikat z dnia: 2021.01.25

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

Uwaga Rodzice!

Rekrutacja
do Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 
w Kruszwicy.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola, „zerówki” i do klasy pierwszej należy składać do 19 lutego 2021 r.

Druki zapisu do przedszkola dostępne są w Przedszkolu Samorządowym nr 1 przy ul. Kolegiackiej 13, druki zapisu do „zerówki” i kl. I dostępne są w wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, a także na stronach internetowych www.sp1kruszwica.pl
oraz
www.ps1nadgoplem.pl

zakładka: DO POBRANIA

Dokładnie wypełnione wnioski, zarówno do przedszkola,
 jak i do „zerówki” i klas I należy składać w sekretariacie
Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 przy ul. Kujawskiej 22
w godzinach 6.45 – 16.00

Komunikat z dnia: 2020.10.23

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY PRZEDSZKOLA


Szanowni Państwo,
informuję, że przedszkole pracuje zgodnie z planem.

Dzieci korzystające z dowozu, będą przywożone na godzinę 8.00, a odwożone o 13.30.

Wszystkie zajęcia dodatkowe (logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju, itp.)
odbywają się bezpośrednio z dzieckiem na terenie przedszkola zgodnie z planem.

Zgodnie ze wskazaniami Sanepidu proszę o obserwację stanu zdrowia, a w przypadku potwierdzenia choroby COVID-19, proszę o powiadomienie - da to szansę powstrzymania dalszych zakażeń.

Marzena Szałkowska

Komunikat z dnia: 2020.09.25

HARMONOGRAM WEJŚĆ-WYJŚĆ DLA DZIECI


HARMONOGRAM WEJŚĆ-WYJŚĆ DLA DZIECI, 

KTÓRE ZAPISANE SĄ NA POBYT PODSTAWOWY


GRUPA I - PSZCZÓŁKI   8.00-13.00

GRUPA II - ŻABKI   8.15-13.15

GRUPA III - MOTYLKI   7.45-12.45

GRUPA IV - JEŻYKI   8.00-13.00

GRUPA V - BIEDRONKI   7.45-12.45

GRUPA VI - WIEWIÓRKI   8.15-13.15   
 

Komunikat z dnia: 2020.09.01

TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO


Szanowni Rodzice,

Przedszkole Samorządowe nr 1 "Nad Gopłem" w Kruszwicy uprzejmie informuje,

Iż w trosce o dobro i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do naszej placówki

w związku z nadal obowiązującym stanem epidemicznym  w kraju, aby zwracać

szczególną uwagę na przypadki przeziębień, podwyższonej temperatury, kataru i kaszlu

u swoich pociech. W przypadku zauważenia ww. objawów prosimy udać się z dzieckiem

do lekarza i nie posyłania go do przedszkola.

Prosimy o zachowanie zasad reżimu sanitarnego podczas przyprowadzania i odprowadzania

dziecka z placówki (obowiązkowe zasłanianie nosa i ust, dezynfekcję rąk).



Komunikat z dnia: 2020.03.11

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ



Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Warszawa, 11 marca 2020 roku
 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 
•    poradni psychologiczno-pedagogicznych;
•    specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
•    młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
•    przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
•    szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
•    szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

•    zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
2 tygodnie; 
•    12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
•    od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
•    poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
•    od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
•    poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
•    możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
•    w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
•    uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
•    od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
•    śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

•    ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
•    zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
•    jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
•    przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
•    rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
•    śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

•    pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
•    przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
•    odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
•    przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
•    dziennik elektroniczny;
•    strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
•    mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

•    Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
•    Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Przedszkole Samorządowe nr 1
Nad Gopłem
w Kruszwicy
ul. Kujawska 22
88-153 Kruszwica

Administrator strony:
Michał Radwański
2023



 

Optymalizacja dla Mozilla Firefox - rozdzielczość pozioma min 640px max 1900px                 Projekt: _DM_