wrzesień 2022
NPWtŚrCzPtS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930Panel administracyjny
Logowanie

Login:
Hasło:
Odwiedziny
Ogółem: 310949
Dzisiaj: 19
On-line: 1


 

KOMUNIKATY


KOMUNIKATY DLA RODZICÓW


Komunikat z dnia: 2022.08.26

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH

UWAGA RODZICE DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH!


Jeżeli chcą Państwo skorzystać z autobusu szkolnego:

01. września 2022 roku autobus

przywiezie dzieci do przedszkola na godzinę 9.00


Godziny odjazdu:

około 8.25 przystanek w Łojewie

około 8.30 przystanek w Karczynie

około 8.35 przystanek w Szarleju

Odwóz dzieci tego samego dnia około godziny 12.15


Komunikat z dnia: 2022.08.04

ZEBRANIE Z RODZICAMI

UWAGA RODZICE DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH PRZYGODĘ

Z PRZEDSZKOLEM SAMORZĄDOWYM NR 1 "NAD GOPŁEM"


Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne

z wychowawcami grup, które odbędą się na terenie

Szkoły Podstawowej nr 1, przy ulicy Kujawskiej 22

we wtorek,  23. sierpnia 2022 roku

Godzina 16.00 (dla Rodziców z grupy łączonej 4 i 5 latków)

Godzina 16.30 (dla Rodziców z grup trzylatków)


Komunikat z dnia: 2022.01.16

PRACA PRZEDSZKOLA W OKRESIE FERII

UWAGA RODZICE!

Przedszkole jest placówką nieferyjną i w okresie

od 17 do 28 stycznia 2022 roku

pracuje zgodnie ze stałym harmonogramem.

Komunikat z dnia: 2021.08.31

KOMUNIKAT

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych

wejścia i wyjścia grup przedszkolnych są różne.

Prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

HARMONOGRAM

wejść i wyjść dzieci zapisanych do przedszkola

na pobyt podstawowy (5 godzin)

GRUPA I BIEDRONKI 8.00-13.00

GRUPA II WIEWIÓRKI 8.15-13.15

GRUPA III PSZCZÓŁKI 7.45-12.45

GRUPA IV ŻABKI 8.15-13.15

GRUPA V MOTYLKI 7.45-12.45

GRUPA VI JEŻYKI 8.00-13.00


Godziny pracy przedszkola od 01.09.2021 roku 6.30-16.00


Komunikat z dnia: 2021.01.25

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

Uwaga Rodzice!

Rekrutacja
do Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 
w Kruszwicy.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola, „zerówki” i do klasy pierwszej należy składać do 19 lutego 2021 r.

Druki zapisu do przedszkola dostępne są w Przedszkolu Samorządowym nr 1 przy ul. Kolegiackiej 13, druki zapisu do „zerówki” i kl. I dostępne są w wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, a także na stronach internetowych www.sp1kruszwica.pl
oraz
www.ps1nadgoplem.pl

zakładka: DO POBRANIA

Dokładnie wypełnione wnioski, zarówno do przedszkola,
 jak i do „zerówki” i klas I należy składać w sekretariacie
Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 przy ul. Kujawskiej 22
w godzinach 6.45 – 16.00

Komunikat z dnia: 2020.10.23

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY PRZEDSZKOLA


Szanowni Państwo,
informuję, że przedszkole pracuje zgodnie z planem.

Dzieci korzystające z dowozu, będą przywożone na godzinę 8.00, a odwożone o 13.30.

Wszystkie zajęcia dodatkowe (logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju, itp.)
odbywają się bezpośrednio z dzieckiem na terenie przedszkola zgodnie z planem.

Zgodnie ze wskazaniami Sanepidu proszę o obserwację stanu zdrowia, a w przypadku potwierdzenia choroby COVID-19, proszę o powiadomienie - da to szansę powstrzymania dalszych zakażeń.

Marzena Szałkowska

Komunikat z dnia: 2020.09.25

HARMONOGRAM WEJŚĆ-WYJŚĆ DLA DZIECI


HARMONOGRAM WEJŚĆ-WYJŚĆ DLA DZIECI, 

KTÓRE ZAPISANE SĄ NA POBYT PODSTAWOWY


GRUPA I - PSZCZÓŁKI   8.00-13.00

GRUPA II - ŻABKI   8.15-13.15

GRUPA III - MOTYLKI   7.45-12.45

GRUPA IV - JEŻYKI   8.00-13.00

GRUPA V - BIEDRONKI   7.45-12.45

GRUPA VI - WIEWIÓRKI   8.15-13.15   
 

Komunikat z dnia: 2020.09.01

TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO


Szanowni Rodzice,

Przedszkole Samorządowe nr 1 "Nad Gopłem" w Kruszwicy uprzejmie informuje,

Iż w trosce o dobro i bezpieczeństwo wszystkich dzieci uczęszczających do naszej placówki

w związku z nadal obowiązującym stanem epidemicznym  w kraju, aby zwracać

szczególną uwagę na przypadki przeziębień, podwyższonej temperatury, kataru i kaszlu

u swoich pociech. W przypadku zauważenia ww. objawów prosimy udać się z dzieckiem

do lekarza i nie posyłania go do przedszkola.

Prosimy o zachowanie zasad reżimu sanitarnego podczas przyprowadzania i odprowadzania

dziecka z placówki (obowiązkowe zasłanianie nosa i ust, dezynfekcję rąk).Komunikat z dnia: 2020.08.20

SPOTKANIE INFORMACYJNEUwaga Rodzice,

zapraszamy na spotkanie informacyjne Rodziców dzieci nowo przyjętych do

Przedszkola Samorządowego nr 1 „Nad Gopłem” dotyczące nowego roku szkolnego

2020/2021. Spotkanie odbędzie się w budynku B (budynek dawnego gimnazjum)

Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 przy ul. Kujawskiej 22
,

dnia 26 sierpnia 2020r. o godz. 16.00.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa (tj. dystansu społecznego, osłona ust i

nosa, dezynfekcja rąk) oraz przyniesienie własnego długopisu.


Komunikat z dnia: 2020.03.11

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJSzanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Warszawa, 11 marca 2020 roku
 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 
•    poradni psychologiczno-pedagogicznych;
•    specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
•    młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
•    przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
•    szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
•    szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

•    zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
2 tygodnie; 
•    12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
•    od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
•    poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
•    od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
•    poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
•    możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
•    w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
•    uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
•    od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
•    śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

•    ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
•    zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
•    jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
•    przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
•    rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
•    śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

•    pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
•    przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
•    odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
•    przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
•    dziennik elektroniczny;
•    strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
•    mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

•    Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
•    Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komunikat z dnia: 2020.02.09

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021Uwaga Rodzice!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 10 lutego do dnia 20 marca 2020 roku

trwają zapisy dzieci 3, 4, 5-letnich urodzonych w latach 2017, 2016, 2015

 do Przedszkola Samorządowego nr 1 "Nad Gopłem"

przy ulicy Kolegiackiej 13, na rok szkolny 2020/2021

Niezbędne dokumenty prosimy pobrać i wydrukować z naszej strony

internetowej, następnie wypełnić i oddać do placówki w ww. terminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Komunikat z dnia: 2019.09.15

SPOTKANIE Z RODZICAMI


Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci

z wszystkich grup wiekowych na spotkanie inaugurujące

nowy rok szkolny 2019/2020, które odbędzie się

w dniu 18.09.2019 r. (środa), o godzinie 16.00


Komunikat z dnia: 2019.08.31

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Przedszkole Samorządowe nr 1 "Nad Gopłem" w Kruszwicy

uprzejmie informuje, iż

wznawia swoją działalność po wakacjach.

Od dnia 02. września 2019 roku placówka będzie czynna

od godziny 06.30 do godziny 16.00

Serdecznie zapraszamy :-) :-) :-)

Komunikat z dnia: 2019.04.04

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 1

    Z uwagi na docierające od dłuższego czasu informacje o planowanym na dzień 8 kwietnia 2019 r. strajku w szkołach, w tym w szkołach i oddziałach przedszkolnych naszego Zespołu Szkół informuję, że dnia 8 kwietnia br. szkoły i przedszkole wchodzące w skład naszego zespołu będą otwarte.
    Ze względu na planowany strajk, prawdopodobnie większości nauczycieli, zajęcia lekcyjne zaplanowane na dzień 8 kwietnia br. nie odbędą się. Dzieciom i uczniom, którzy przyjdą tego dnia do szkoły i przedszkola, zostanie zapewniona opieka przez niestrajkujących tego dnia nauczycieli i pracowników obsługi.
    Biorąc pod uwagę spodziewane trudności w zapewnieniu opieki wszystkim uczniom, proszę Państwa o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie.
    O pracy szkoły i przedszkola w kolejnych dniach będę Państwa na bieżąco informować w momencie odbioru dziecka z przedszkola, szkoły, za pośrednictwem strony internetowej szkoły, poprzez wywieszenie stosownej informacji na drzwiach, bramie wejściowej do szkoły.
    Jednocześnie zastrzegam, że w zależności od przebiegu negocjacji związków zawodowych ze stroną rządową, sytuacja może ulec zmianie, o czym poinformuję Państwa odrębnym pismem.


                    
           Marzena Szałkowska
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

Komunikat z dnia: 2019.01.29

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA-ROK 2019


Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków
na uroczystości z okazji Ich święta, które odbędą się:

Grupa I, środa, 06 lutego 2019 r. , godzina 9.30

Grupa II, czwartek, 07 lutego 2019 r., godzina 9.30

Grupa III, czwartek, 07 lutego 2019 r., godzina 10.30

Grupa IV, piątek, 08 lutego 2019 r., godzina 11.00

Grupa V, środa, 06 lutego 2019 r., godzina 10.30

Grupa VI, piątek, 08 lutego 2019 r., godzina 9.30


Komunikat z dnia: 2018.09.10

ZEBRANIE Z RODZICAMI Z WSZYSTKICH GRUP


Zapraszamy Rodziców dzieci

z wszystkich grup przedszkolnych

na spotkanie inaugurujące

nowy rok szkolny 2018/2019

w dniu 12. września 2018 r.

o godzinie 16.00

Komunikat z dnia: 2018.08.30

WITAMY PO WAKACJACH


Przedszkole Samorządowe nr 1 "Nad Gopłem" w Kruszwicy

uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych,

iż wznawia swoją działalność

od poniedziałku, 03. września 2018 roku

Przedszkole będzie czynne od godziny 6.30 do godziny 16.00

Serdecznie zapraszamy!

Komunikat z dnia: 2018.08.16

ZEBRANIE Z RODZICAMIZapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych

do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się

29. sierpnia 2018 roku o godzinie 16.00

w naszym przedszkolu

Komunikat z dnia: 2018.02.01

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

NA KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓWW dniu 08.02.2018 r. (czwartek)

w naszym przedszkolu odbędzie się

KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW

Rodziców prosimy o przygotowanie

dzieciom odpowiednich strojów

Bedą wykonywane także zdjęcia

Komunikat z dnia: 2018.01.16

ZAPROSZENIE DLA BABCI I DZIADKA


W dniach od 19 do 23 stycznia 2018 roku w naszym przedszkolu
odbędą się uroczystości związane ze świętem Babci i Dziadka.

Pragniemy serdecznie zaprosić
Babcie i Dziadków naszych milusińskich na tę uroczystość
według poniższego harmonogramu:

GRUPA I - 22 stycznia 2018 r.(poniedziałek), godzina 10.30


GRUPA II - 22 stycznia 2018 r.(poniedziałek), godzina 9.15


GRUPA III - 23 stycznia 2018 r.(wtorek), godzina 9.30


GRUPA IV - 23 stycznia 2018 r.(wtorek), godzina 10.30


GRUPA V - 19 stycznia 2018 r.(piątek), godzina 10.30


GRUPA VI - 19 stycznia 2018 r.(piątek), godzina 9.15

Komunikat z dnia: 2017.09.14

ZEBRANIE Z RODZICAMI


Zapraszamy Rodziców  przedszkolaków uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 na zebranie, które odbędzie się 18. września 2017 r. (poniedziałek), o godz. 16.00 w sali nr 5. Po zebraniu ogólnym zapraszamy na spotkania z wychowawcami grup. Aktualny wykaz wychowawców poszczególnych grup znajdą Państwo w zakładce >GRUPY PRZEDSZKOLNE<

Komunikat z dnia: 2017.08.24

WITAMY PRZEDSZKOLAKÓW PO WAKACJACHPrzedszkole Samorządowe nr 1 "Nad Gopłem" uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, iż wznawia swoją działalność już od piątku, 01. września 2017 roku. Przedszkole będzie czynne od godziny 6.30 do godziny 16.00

Serdecznie zapraszamy!

Komunikat z dnia: 2017.06.05

ZAPROSZENIE


Komunikat z dnia: 2017.05.07

PODZIĘKOWANIE

Przedszkole Samorządowe nr 1 "Nad Gopłem" w Kruszwicy serdecznie dziękuje tym wszystkim, którzy oddali swój głos na pracę dzieci pn. "Cyferkowo-Literkowa Kraina Wyobraźni" organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
"Akademia Wyobraźni Play-Doh". 
Zdobyliśmy 22. głosy! 
Raz jeszcze dziękujemy

Komunikat z dnia: 2017.04.29

PROSIMY O GŁOSY NA PRACĘ WASZYCH DZIECI

Najstarsza grupa przedszkolaków przygotowała ciastolinowe literki, które biorą udział w konkursie "Cyferkowo-Literkowa Kraina Wyobraźni" organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Akademia Wyobraźni Play-Doh". 


Bardzo prosimy Rodziców i wszystkich sympatyków naszego przedszkola, abyście zagłosowali na pracę dzieci z naszego przedszkola.
Nasza praca wykonana przez dzieci ma w konkursie numer 103.

Jak głosować?

 •  Wchodzimy na stronę:
  http://www.akademia-playdoh.pl/akademiawyobrazni,konkurs,25,wiosenne-abecadlo,2806.html
 • Wybieramy obrazek nr 103 pt. "Wiosenne abecadło" Przedszkole Samorządowe nr 1 Agata Kwiatkowska a następnie na górze obrazka klikamy na GŁOSUJ
 • Podajemy swój aktualny adres e-mail a następnie klikamy na WYŚLIJ.
 • Logujemy się do swojej poczty na którą zostanie nam przesłany link weryfikacyjny, na który musimy kliknąć i wówczas dopiero oddaliśmy ważny głos na pracę dzieci z naszego przedszkola
 • .Aby nie przegapić linku weryfikacyjnego sprawdźmy w swojej poczcie również folder SPAM, ponieważ może się zdarzyć, że do tego folderu on trafi - chociaż nie musi.
 • Na oddanie głosu mamy czas tylko do 05. maja 2017 roku do godziny 23.59

  Komunikat z dnia: 2017.03.10

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE JUŻ DO POBRANIA

  Uwaga Rodzice!

  Zgodnie z zapowiedzią Przedszkole Samorządowe nr 1 "Nad Gopłem" w Kruszwicy udostępniło wszystkim Rodzicom zamierzającym zapisać swoje pociechy do naszego przedszkola na nowy rok szkolny 2017/2018 komplet dokumentów.

  Dokumenty możecie Państwo pobrać  klikając na zakładkę >DO POBRANIA< w menu strony. Każdy z pięciu dokumentów jest w pliku PDF, który można pobrać na swój komputer, wydrukować, wypełnić i gotowy dostarczyć do placówki.

  Serdecznie zapraszamy do Przedszkola Samorządowego nr 1 "Nad Gopłem" w Kruszwicy :-)

  Komunikat z dnia: 2017.03.06

  ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  Uwaga Rodzice!

  Przedszkole Samorządowe nr 1 "Nad Gopłem" w Kruszwicy uprzejmie informuje, iż od dnia 13 marca 2017 roku do dnia 07 kwietnia 2017 roku prowadzić będzie rekrutację dzieci na nowy rok szkolny 2017/2018.

  Informujemy ponadto, że już wkrótce udostępnimy Państwu do pobrania na stronie internetowej przedszkola wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek taki będzie do pobrania w postaci pliku PDF w zakładce >>DO POBRANIA<< , który będziecie mogli Państwo pobrać na własny komputer, wydrukować i wypełnić w domu i gotowy wniosek złożyć w naszym przedszkolu.

  Prosimy zatem o uważne przyglądanie się stronie internetowej przedszkola i serdecznie zapraszamy do zapisywania swoich pociech do Przedszkola Samorządowego nr 1 "Nad Gopłem" w Kruszwicy.

  Komunikat z dnia: 2017.01.10

  WKRÓTCE BAL PRZEBIERAŃCÓW W NASZYM PRZEDSZKOLU


  Komunikat z dnia: 2017.01.09

  TORUŃSKI TEATR VAŚKA Z PRZEDSTAWIENIEM W PRZEDSZKOLU

  W najbliższą środę, 11 stycznia 2017 roku w naszym przedszkolu z przedstawieniem pt. "Dwie Dorotki" wystąpi po raz kolejny Teatr Vaśka z Torunia.

  Komunikat z dnia: 2016.11.06

  WYSTĄPI TEATR VAŚKA Z TORUNIA

  Uwaga!
  W najbliższy poniedziałek, 07 listopada 2016 r, wystąpi z przedstawieniem dla naszych przedszkolaków Teatr Vaśka z Torunia.

  Komunikat z dnia: 2016.10.15

  NOWY FILM NA STRONIE PRZEDSZKOLA

  Szanowni Państwo, 
  chcielibyśmy poinformować, iż na naszej stronie internetowej umieściliśmy pełną relację filmową z uroczystości nadania imienia naszemu przedszkolu. Cały film znajduje się na naszej stronie w zakładce FILMY, a także w serwisie YouTube pod tym adresem:

  Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!

  Komunikat z dnia: 2016.10.11

  PRZYSTĄPILIŚMY DO KONKURSU

   

  Miło nam jest poinformować Szanownych Rodziców, iż grupa VI "Żabki, wraz ze swoją wychowawczynią Małgorzatą Zielińską - Witoń przystąpiła do konkursu pod nazwą "Zdrowo jem, więcej wiem" organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z honorowym patronatem Pierwszej Damy, Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Nasz zespół nazywa się "Żabki znad Gopła" i uczestniczy w nim 21. uczniów z klasy zerowej.

  PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO:
  • bogata oferta edukacyjna dla klas 0-I, oraz II-III przedszkoli i szkół podstawowych,
  • wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • rzetelna wiedza naukowa na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej podana w przystępny i nieszablonowy sposób – oprócz materiałów przygotowanych na lekcje oferujemy pogłębioną wiedzę, która nieustannie jest uzupełniana, zgromadzoną w portalu w postaci ponad 400 artykułów,
  • wiele wartościowych nagród – dla nauczycieli, dzieci oraz szkół – z najcenniejszą, naszym zdaniem, nagrodą „główną” dla wszystkich osób, które zaangażują się w ten projekt, jaką jest możliwość zmiany dotychczasowego stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny ruchowo.
  Więcej o konkursie dowiecie się Państwo klikając w poniższe linki:

  http://www.zdrowojem.fundacjabos.pl/index.php?m=pl

  http://www.aktywniepozdrowie.pl/


  Komunikat z dnia: 2016.09.27

  WYSTĄPI TEATR VAŚKA Z TORUNIA

  Dnia 3 października 2016 r. wystąpi w naszym przedszkolu Teatr Vaśka z Torunia.

  Dzieci obejrzą przedstawienie pt. „Wielka draka o drogowych znakach”.

  Komunikat z dnia: 2016.09.27

  ZMIANA DANYCH TELEADRESOWYCH PRZEDSZKOLA

  Szanowni Rodzice,
  w związku z wejściem  od 01. września 2016 roku naszego Przedszkola w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy zmieniły się dane teleadresowe placówki. Aktualne dane znajdują się w zakładkach: KONTAKT oraz DO POBRANIA

  Komunikat z dnia: 2016.09.24

  NOWA STRONA PRZEDSZKOLA

  Szanowni Rodzice,

  oddajemy do dyspozycji nową stronę internetową naszego Przedszkola. Mamy nadzieję, że przypadnie Wam ona do gustu, pozwoli na przypatrywanie się naszej działalności, da jeszcze większy wgląd w pracę przedszkola, będzie zwierciadłem naszej pracy z Waszymi dziećmi a także pozwoli oglądać wydarzenia, które w przedszkolu się dzieją.

  Strona internetowa - tu trochę wiedzy technicznej - jest responsywna, to znaczy, że będzie się prawidłowo wyświetlała zarówno na telefonie komórkowym, tablecie, laptopie, jak również na komputerze stacjonarnym.
  Podzielona została na kilka działów: (NAWIGACJA, NASZE PRZEDSZKOLE, DLA RODZICÓW). Każdy z tych działów ma tzw. zakładki, po kliknięciu na którąś z nich będziecie przechodzić do danej kategorii. Obsługa jest bardzo intuicyjna i na pewno nie sprawi Wam żadnych problemów.

  Szczególnie istotny powinien być dział DLA RODZICÓW a w nim dwie zakładki: KOMUNIKATY oraz DO POBRANIA. Odtąd wszystkie ważne komunikaty będą umieszczane na stronie internetowej, ponadto w zakładce DO POBRANIA znajdziecie wiele przydatnych plików w postaci pdf, które będziecie mogli stamtąd pobrać.
  Mamy nadzieję, że nowa strona internetowa przypadnie do gustu Rodzicom a także innym sympatykom naszego Przedszkola.
  Życzymy zatem wielu przyjemności z jej korzystania!

  Przedszkole Samorządowe nr 1
  Nad Gopłem
  w Kruszwicy
  ul. Kolegiacka 13
  88-153 Kruszwica

  Administrator strony:
  Maciej Kruszczyński
  2016-2022   

  Optymalizacja dla Mozilla Firefox - rozdzielczość pozioma min 640px max 1900px                 Projekt: _DM_