lipiec 2024
NPWtŚrCzPtS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031Panel administracyjny
Logowanie

Login:
Hasło:
Odwiedziny
Ogółem: 477509
Dzisiaj: 17
On-line: 4


DOSTĘPNOŚĆ STRONY

Deklaracja dostępności strony internetowej
Przedszkola Samorządowego nr 1 „Nad Gopłem”
w Kruszwicy

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. „Nad Gopłem” w Kruszwicy zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.ps1nadgoplem.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.09.2016 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.10.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest administrator strony: M.Radwański
Adres poczty elektronicznej to: ps1nadgoplem@gmail.com

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523515012.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:
dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną
chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o
tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 (dwa) miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Nad Gopłem, ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica mieści
się w budynku, do którego prowadzą 2 wejścia od strony przedszkolnego placu zabaw i 2 wejścia od strony Astrobazy. Jedno z wejść od strony  przedszkolnego placu zabaw dostępne
jest tylko dla osób uprawnionych-pracowników kuchni. Dla gości i interesantów przeznaczone
jest wejście główne do budynku również od strony przedszkolnego placu zabaw. Wejście jest po schodach, niedostępne dla osób na wózku.
W szczycie budynku od strony boiska wielofunkcyjnego jest zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest również wyposażony w toalety dla niepełnosprawnych na parterze i pierwszym piętrze.
Na parterze piętrze mieści się gabinet wicedyrektora, gdzie petenci mają
możliwość załatwienia swoich spraw. W budynku obok mieści się sekretariat Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w skład którego wchodzi Przedszkole Samorządowe nr 1 "Nad Gopłem" oraz gabinet dyrektora.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem Zespołu Szkól Samorządowych nr 1 w skład którego wchodzi Przedszkole Samorządowe nr 1 "Nad Gopłem" przy ulicy Kujawskiej są dostępne miejsca parkingowe.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w Alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza
polskiego języka migowego.
Przedszkole Samorządowe nr 1
Nad Gopłem
w Kruszwicy
ul. Kujawska 22
88-153 Kruszwica

Administrator strony:
Michał Radwański
2023 

Optymalizacja dla Mozilla Firefox - rozdzielczość pozioma min 640px max 1900px                 Projekt: _DM_